Światowy Dzień Jaja

Fermy

Posiadamy własną produkcję jaj.
Na fermach znajdują się stada kur
w różnym wieku, co gwarantuje
ciągłość dostaw w każdej klasie wagowej.

Hodowla kur prowadzona
jest zgodnie z wymogami
Unii Europejskiej i służb weterynaryjnych.

matik / mediatekst 2009